Outplacement

I arbete med förändring kan det innebära att någon behöver lämna sin befattning. Antingen genom ett eget aktivt beslut, en gemensam överenskommelse eller att företaget anser att det behövs en annan typ av kompetens. Det är alltid en svår situation och det behövs aktiv stöttning för att hjälpa personer till nya roller och utmaningar.

Vill ni veta mer kontakta Christer B. Andersson