Konsultationer

Konsultationer är ett hjälpmedel för medarbetare och/eller arbetsgrupper som tillfälligt kört fast i arbetet.

Konsultera är ett sätt att få hjälp och tänka kring, samt lösa ett problem som uppkommit. Problem som medarbetare/gruppen behöver yttre kompetens för att kunna lösa.

Konsultationer kan vara vid ett enstaka tillfälle eller över en period beroende på hur behovet ser ut.

Vill ni veta mer kontakta Kristina Andersson