Handledning

Vi erbjuder handledning individuellt, till arbets- och personalgrupper.

Handledning är ett sätt att få individer och yrkesgrupper att utvecklas. Det är en kompetenshöjande metod där deltagarna delger och utvecklar sin kompetens med hjälp av varandra.

Handledning passar för individer och grupper som har ett processinriktat arbete, där kontinuerlig handledning hjälper till att föra processen vidare.

Det är också ett viktigt verktyg för att bevara empatin och kraften att fortsätta inom vårdkrävande yrken.

”Man kan hävda att handledning bör bidra med kognitiva redskap, kunskap, känslomässigt utforskande samt aktiverande av positiva affekter såsom nyfikenhet och glädje. Det vill säga en metod som hjälper människor att tänka, känna och handla på adekvata sätt i positivt samspel med andra.” Anna Gerge, (Med empatin bevarad varför handledning är nödvändig, 2010).

Vill ni veta mer kontakta Kristina Andersson