Om oss

Leg Psykolog, Kristina Andersson

Jag är legitimerad Psykolog med integrativ inriktning. Integrativ inriktning innebär att de olika synsätten, KBT, Psykodynamiskt, Kognitivt och existensiellt integreras med varandra för att passa individens/klientens behov.

Jag arbetar med de transdiagnostiska förändringsfaktorerna, tanke, känsla, handling, tolkning, uppmärksamhet och minne. Alla dessa förändras oberoende av vilket tillstånd vi befinner oss i.
I min utbildning har jag Hälsopsykologi, Handledning och Konsultation samt Arbetslivs-/Organisationspsykologi.

Jag har många års erfarenhet av klinisk arbete med både utredning och behandling.

Vill ni veta mer kontakta Kristina Andersson
Tel nr 072-451 81 17

 

 

Verksamhetschef, Christer B. Andersson

Jag arbetar som interimschef och projektledare i företag och organisationer som är i behov av en tillfällig chef över en begränsad period, till exempel vid plötsliga vakanser och sjukdom eller som en överbryggning i förändringsarbete.  Jag stödjer företagsledningar och styrelser i förändringsledning samt chefer, ledare och medarbetare som vill utveckla sitt ledarskap.

Jag har många års erfarenhet av arbete i ledande befattningar inom bank och försäkring, organisationer samt små ägarledda företag. De senaste åren har jag arbetat som interim chef/konsult i ledande befattningar. Det har gett mig en stor bredd och djup i att utveckla människor, grupper, företag och organisationer

Vill ni veta mer kontakta Christer B. Andersson
Tel nr 073-968 35 33