Stressrehabilitering

Stressjukdomar och utmattningssyndrom har ökat och behovet att komma tillrätta med dessa sjukdomar likaså. Vissa saker kan vi påverka men först behöver vi förstå vad det är som gjort oss sjuka av stress. I en trygg allians kan vi utforska, förstå och komma vidare. Målet med stressrehabilitering är att lära känna sin kropp, sina gränser och sina värderingar i livet. Detta ger oss förutsättningar att komma vidare och göra livsval som bättre passar våra mänskliga behov.

Förebygga stress

Stressrehabilitering eller stresshantering kan behövas både preventivt i ett tidigt skede för att slippa utmattning och sjukskrivning. Men är såklart alldeles nödvändigt när utmattning och sjukskriving är ett faktum.