Parterapi

Våra erfarenheter i livet präglar oss och vi bildar ett mönster som vi upprepar. Ofta hamnar vi i samma relationsmönster och funderar på varför vi inte får det att fungera. Med anknytningsteorin som grund går det att upptäcka och förändra dessa relationsmönster.
Relationell terapi sker vanligtvis tillsammans med den andra parten men kan också ske enskilt.