Behandlingar

Våra erfarenheter i livet präglar oss och vi bildar ett mönster som vi upprepar. Ofta hamnar vi i samma återvändsgränd och funderar på varför vi inte får det att fungera.

Psykoterapi kan vara en vägvisare och en fyr i mörkret som hjälper oss att komma vidare.

Hur kommer man vidare?

Psykologisk behandling/terapi kan behövas vid tillfälliga livskriser, lindrig depression/ångest samt stressreaktion och utmattningssyndrom. Men även vid relationsproblem i nära relationer, till exempel med sin partner, föräldrar, syskon, vänner och arbetskamrater.